Departamento de Producción Animal
Cátedra Rumiantes Menores

Cursado 2017

Horario Aula Docente
Comisión 1 14,30 a 17,30 C 10 Ing. Mahy, Alberto
Comisión 2 9,00 a 12,00 12 Sur Ing. Ganchegui, Marina
Comisión 3 9,30 a 12,30 5 AR Ing. Ganchegui, Marina